ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δείτε τις εγκαταστάσεις μας

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

Περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας

Περισσότερα

Καλωσορίσατε στο
ΚΔΑΠ μεΑ "Χαμογελώ"

Στόχος του Κ.Δ.ΑΠ. είναι να θεωρείται πρωτοποριακό με καινοτόμες δράσεις κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν και εργασιακά, επίσης θα προσφέρει όλες τις δομές για διάφορες δράσεις (μαθήματα μουσικής, θέατρου, ζωγραφικής κ.λ.π.), χώρο ψυχαγωγίας, δράσεις σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες και γραφείο εξυπηρέτησης ως προς τις διαδικασίες που αφορούν Α.μεΑ. μεταξύ πολλών άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δράσεις του ΚΔΑΠ

Αυτές είναι ορισμένες από τις πιο βασικές δράσεις του ΚΔΑΠ μεΑ "Χαμογελώ"

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι τα ΚΔΑΠ;

Τα ΚΔΑΠ είναι Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,παιδαγωγικοί χώροι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά που τους προσφέρουν χαρά ,γνώσεις, κοινωνικοποίηση, διασκέδαση και εξελίσσουν ταλέντα και δεξιότητες αυτών. 

Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή του παιδιού στo ΚΔΑΠ;

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (αν δεν είναι σε λατινική γραφή μετάφρασή του εντός του τελευταίου τριμήνου)

- Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.  

 -Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εντός τελευταίου εξαμήνου

- Αλλοδαπή μητέρα από χώρα που δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου , εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα

- Τα δικαιολογητικά, που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας για πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.

-  Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) µε διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωµάτευση που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων ή Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης

- Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ (μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr απαιτούνται ΑΔΤ & ΑΦΜ)

- Δικαστικός Συµπαραστάτης, για τα ΑµεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιµέλεια ή την επιτροπεία: Απόφαση ορισµού Δικαστικού Συµπαραστάτη σε ισχύ, ΚΑΙ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συµπεριλαµβάνεται το ΑµεΑ.

- Επιµέλεια ή Συνεπιµέλεια:  Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιµέλειας / επιτροπείας του παιδιού

- Ανύπαντρη μητέρα (μονογονεϊκή οικογένεια), εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής της, υποβάλει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας & ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

- Χήρα/ος, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υποβάλει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του & ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της συζύγου.

- Διαζευγμένη/ος εάν η  διάζευξη  δεν  αναφέρεται  στο  πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης προσκομίζει αντίγραφο διαζευκτηρίου (από τη Μητρόπολη για  θρησκευτικό γάμο ή από το Δήμο για πολιτικό γάμο) ή το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη.

- Μητέρα σε διάσταση από το σύζυγο, προσκομίζει το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάσταση με ημερομηνία προγενέστερη της 7/6/2019. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και υπολογίζονται τα εισοδήματα της αιτούσας.

- Ανάδοχη Μητέρα προσκομίζει και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

- Πατέρας που έχει την επιμέλεια των παιδιών προσκομίζει δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

 

Πως γίνεται η υποβολή της αίτησης από τον δυνητικά ωφελούμενο γονέα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.;

Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή φακέλου στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. στον ιστότοπο  www.eetaa.gr .

Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ;

Λειτουργεί καθημερινά  σε δύο βάρδιες από τις οποίες επιλέγετε ποια επιθυμείτε να παρακολουθεί το παιδί σας :

Α’ Βάρδια 05.30-13.30 , Β’ Βάρδια 14.00-22:00

Πότε γίνονται εγγραφές;

Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο πρόγραμμα  της  προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, είναι δωρεάν μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη προς τον χρηματοδότη φορέα που γίνεται κάθε έτος περίπου τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ!

Δημιουργική απασχόληση - Κοινωνική ένταξη - Αντόνομη διαβίωση
ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ & ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ενημέρωση

Αλλαγές στο νέο ασφαλιστικό για τους πολίτες με αναπηρία
Αλλαγές στο νέο ασφαλιστικό για τους πολίτες με αναπηρία

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τους πολίτες με αναπηρία

Πιστοποίηση αναπηρίας: Τι αλλάζει με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ
Πιστοποίηση αναπηρίας: Τι αλλάζει με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ

Τέσσερις σημαντικές αλλαγές βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης για τα πιστοποιητικά αναπηρίας

Ψηφιακή κάρτα αναπηρίας
Ψηφιακή κάρτα αναπηρίας

Ξεκίνησε η εφαρμογή της – Πώς θα λειτουργεί

Περισσότερα νέα