• Ειδική Διαπαιδαγώγηση

• Η/Υ 

• Εικαστικά

• Μουσική έκφραση

• Θεατρικό παιχνίδι

• Γυμναστική - Ειδική Φυσική Αγωγή

• Χορός

• Εκπαιδευτική κουζίνα-Διατροφική Αγωγή

• Κηπουρική

• Εργοθεραπεία

• Λογοθεραπεία

• Φυσικοθεραπεία- Κινησιολογία

• Σωματογνωσία

• Πρώτες Βοήθειες

• Κοινωνικές Δεξιότητες