Ημερήσια φροντίδα

H παροχή ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), κυρίως με νοητική καθυστέρηση.

Δημιουργική απασχόληση

Η δημιουργική απασχόληση των ΑμεΑ μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων άθλησης και σωματικής αγωγής.

Μέριμνα

Η μέριμνα υπέρ των ασθενέστερων οικονομικά ατόμων με αναπηρίες μέχρις ότου αυτά καταστούν αυτοδύναμα και παραγωγικά.

Συνοδευτικές υπηρεσίες

Η παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, σωματική αγωγή, ψυχαγωγία, κινησιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ειδική συμπεριφορά, προστατευόμενη αυτόνομη διαβίωση, κοινωνικοποίηση κλπ.

Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα πλαίσια δημιουργικής απασχόλησης ή προστατευόμενης εργασίας (π.χ. χειροτεχνία, ζωγραφική, κεραμική, συσκευασία προϊόντων, κατασκευή ειδών εποχικού εμπορίου κλπ.).

Στήριξη αυτοαπασχόλησης

Η στήριξη της αυτοαπασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες μέσω της κατασκευής κάθε μορφής χρηστικών αντικειμένων.

Ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση

Η στήριξη των ΑμεΑ για ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια άτομα με αναπηρίες αλλά και προς το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον.

Προγράμματα διαφώτισης

Η προώθηση προγραμμάτων διαφώτισης για τις μορφές των αναπηριών και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους.

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των κοινωνικών φορέων στα προβλήματα ένταξης και ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες.

Δια βίου εκπαίδευση

Η δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες.

Ανάπτυξη συνεργασίας

Η ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύων επικοινωνίας με αντίστοιχους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής που εμπίπτουν στους πιο πάνω σκοπούς.

Δημιουργία αθλητικών χώρων

Η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για άτομα με αναπηρίες.

Τμήματα ατομικών & ομαδικών αθλημάτων

Η ανάπτυξη τμημάτων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα των παγκοσμίων οργανώσεων και η συμμετοχή αθλητών ΑμεΑ σε αγώνες περιφερειακούς, πανελλήνιους και διεθνείς.